Laddar in

Vi översätter texter och dokument till de flesta vanligaste förekommande språken

Vi har en pool av översättare att använda för översättning av dokument till de vanligast förekommande språken. Ni kan lita på att vi översätter texter och dokument med stor noggrannhet och omsorg. Alla översättare och translatorer jobbar efter kammarkollegiets God translatorsed

Föreläsningar

Vi föreläser ofta och skräddarsyr innehåll efter ert behov.

Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss

Utökade Tjänster

  • Tolkning med inriktning NEP( neuropsykiatri)
  • Föräldragrupper för gravida
  • Föreläsning om Familj och etnicitet
  • Översättning av dokument
  • Meddelandeförmedling (tex ringa och avboka, boka tider, kalla patienter till besök, mm)
  • Utvärderingar och kartläggningar
  • Projektledning och metodutvecklingar

Kontakta oss