Laddar in

Vi kommunicerar så att alla förstår

Vi har hjälpt människor att kommunicera över språkliga och kulturella barriärer dygnet runt, året runt sedan 1998.

TOLK

Kommunikation mellan två språk där tolken ser till att två parter kan kommunicera med varandra. Följer en god tolksed samt innehar strikt tystnadsplikt och sekretess. Läs mer

KULTURTOLK

En tolk som översätter sammanhang och förmedlar innebörd istället för endast ord för ord. Kulturtolken innehar alltid tystnadsplikt och sekretess. Läs mer

ÖVERSÄTTNING

Vi översätter professionellt, tillhandahåller bestyrkta översättningar från translator. Vi hittar rätt översättare för just din text. Läs mer

BOKA TOLK ONLINE, SNABBT, SMIDIGT & ENKELT

Vi förmedlar tolken som passar alla tillfällen, ligger i framkant jämfört med våra konkurrenter. Din bokning registreras i vårt system där tolkens kompetens och erfarenhet vägs in.

Befintliga kunder

Som befintlig kund loggar du in via vår portal och lägger din bokning online, dygnet runt, året runt. Till bokning

Nya Kunder

På mindre än 30 minuter är du tillagd i vårt system och kan boka tolk smidigt och enkelt online. Bli kund

Vill du att vi kontaktar dig?

Några av våra kunder

#folkhälsobyrån

Följ oss, vi är sociala, det ligger i vår natur!