Laddar in

Boka tolk med specialkunskap och lång erfarenhet!

Vi har hjälpt människor att kommunicera över språkliga och kulturella gränser sedan 1998
Läs mer Boka tolk

Boka en professionell tolk

Folkhälsobyrån har hjälpt människor att kommunicera över språkliga och kulturella barriärer dygnet runt sedan 1998. Alla våra tolkar har grundutbildning i tolkning och flertalet har kompetens inom specialområden som t.ex. sjukvård, skola och myndighet. Hos oss kan du även boka en kulturtolk d.v.s. en person som har samma språk, ursprung, kultur och tradition som klienten.

Vi ser våra tolkar som vår tillgång i arbetet att bidra till en ökad integration, kommunikation samt funktion i samhället.  Hos oss kan du boka tolk för uppdrag som en traditionell tolkbyrå sällan gör som t.ex.:

∙ Tolkning med inriktning NEP (neuropsykiatri)
∙ Föräldragrupper för gravida
∙ Föreläsning om familj och etnicitet
∙ Meddelandeförmedling (boka tider, kalla patienter till besök m.m.)9oiii 0+zö’
∙ Utvärderingar och kartläggningar
∙ Projektledning och metodutvecklingar

Alla våra tolkar kan bokas för plats, via telefon eller video om man så önskar.

Hur lång tid i förväg måste man boka tolk?

Vi vet att behovet att boka tolk ofta uppkommer akut. Vi strävar efter att tillsätta alla tolkförfrågningar inom kortast möjliga tid, dygnet runt. Bokar du tolk inom 24 timmar krävs en bokning per telefon.

Ni kan nå oss dygnet runt och vi erbjuder personlig service på dygnets alla timmar. För övriga bokningar finns ett modernt bokningssystem där du kan boka tolk & översättning direkt online.

Via vår portal kan du boka tolk dygnet runt. Din bokning jämförs i vårt system där tolkens formella kompetens och erfarenhet vägs in. Är du inte redan kund, så blir du på mindre än 30 minuter tillagd i vårt system, och kan boka tolk enkelt och smidigt på vår portal. Som befintlig kund loggar du in via vår portal och bokar din tolk online, dygnet runt, året runt.

Varför ska jag boka tolk hos Folkhälsobyrån?

Folkhälsobyrån verkar över hela landet och inget uppdrag är för stort eller för litet för oss. Vi vänder oss till både offentlig och privat sektor. Vår ambition är att leverera den mest kompetenta språktjänsten på marknaden. Vår ledning har både utbildning, kunskaper och erfarenhet av folkhälsoarbete med fokus på migrations-och integrationsprocesser.

Vi erbjuder ett modernt bokningssystem där våra kunder kan boka tolk direkt via dator eller smartphone dygnet runt, alla dagar i veckan.

Alla våra tolkar följer Kammarkollegiets tolkföreskrifter för god tolksed
Gå till Kammarkollegiet.se