Laddar in

VI VILL ATT ALLA SKA HA SAMMA MÖJLIGHETER

Vi har hjälpt människor att övervinna svårigheter i livet sedan 1998

Folkhälsobyråns vision är att erbjuda en ny start för människor som befinner sig i utsatta situationer och där en insats behövs för att få en ny möjlighet i livet. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom sociala insatser och har arbetat med kommuner och landsting runt om i landet sedan 1998. Inom bolaget finns spåväl tolkar, kulturtolkar, vårdpersonal, mentorer, föreläsare samt annan personal med erfarenhet av individer som kämpar med/ mot missbruk och/ eller kriminalitet

Alla våra anslutna konsulter kan bokas för plats, via telefon eller video om man så önskar.

Våra höga ambitioner avspeglar sig på flera sätt, och är anledningen till att vi fortsätter utvecklas på Folkhälsobyrån.

  • Vi strävar efter 100% kundnöjdhet där genuin omtänksamhet och bekvämlighet för våra kunder samt personal är vår högsta prioritering.
  • Vi vill att det skall vara enkelt att anlita samt att bli anlitad av Folkhälsobyrån.
  • Vi ser potential där andra ser svårigheter och vi lyckas oftast för att lösa även de svåraste av situationer, ett trevligt bemötande är en norm och samtliga som arbetar för Folkhälsobyrån förväntas agera utifrån detta synsätt.
  • Vi erbjuder personlig service där vår personal alltid följer en etiskt och moraliskt riktig profil.
  • Alla uppdragstagare har strikta förbindelser om tystnadsplikt och sekretess.

I rollen som tolk/ översättare följs alltid kammarkollegiets föreskrift god tolksed för tolkar där sekretess och tystnadsplikt är obligatoriskt. Vi vill bygga en långsiktigt relation med alla våra kunder och där är kommunikation och öppenhet avgörande.

Våra konsulter är utbildade varav flertalet innehar special kompetens anpassat för vård, skola, habilitering, HVB, personligt stöd samt övrig offentlig verksamhet. Vi ser våra konsulter som vår mest värdefulla tillgång i arbetet att bidra till en ökad integration, kommunikation samt funktion i samhället. Vi åtar oss konsult uppdrag som en traditionell leverantör sällan gör.

Mission

Folkhälsobyråns målsättning är att leverera högkvalitativa samt innovativa tjänster som förbättrar våra kunders vardag, samtidigt vara en hållbar och ansvarsfull aktör nationellt. Vi ämnar att vara bransch ledande genom att kontinuerligt förbättra och utveckla samt genom att skapa en positiv och inkluderande kultur för våra medarbetare, våra kunder samt miljö.

Vision

Vår vision är att vara en ledande levarntör av samhällsnyttiga tjänster som inspirerar samt förbättrar människors liv och möjligheter. Vi kommer att uppnå detta genom att ständigt utvecklas, vara innovativa samt fostra en inkluderande samhällskultur som bygger på samarbete samt människors lika värde. 

Vi stödjer

Företagsledning

KEN FÄLT

Verksamhetschef ken@folkhalsobyran.se 021-133200