Laddar in

VI VILL ATT ALLA SKA HA SAMMA MÖJLIGHETER

Vi har hjälpt människor att övervinna svårigheter i livet sedan 1998

Folkhälsobyråns vision är att erbjuda en ny start för människor som befinner sig i utsatta situationer och där en insats behövs för att få en ny möjlighet i livet. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom sociala tjänster och har arbetat med kommuner och landsting runt om i landet sedan 1998. Inom bolaget finns spåväl tolkar, kulturtolkar, mentorer samt annan personal med erfarenhet av individer som kämpar mot missbruk och/ eller kriminalitet

Alla våra tolkar kan bokas för plats, via telefon eller video om man så önskar.

Våra höga ambitioner avspeglar sig på flera sätt, och är anledningen till att vi fortsätter utvecklas på Folkhälsobyrån.

  • Vi strävar efter 100% kundnöjdhet där genuin omtänksamhet och bekvämlighet för våra kunder samt personal är vår högsta prioritering.
  • Vi vill att det skall vara enkelt att anlita samt att bli anlitad av Folkhälsobyrån.
  • Vi ser potential där andra ser svårigheter och vi lyckas oftast för att lösa även de svåraste av situationer, ett trevligt bemötande är en norm och samtliga som arbetar för Folkhälsobyrån förväntas agera utifrån detta synsätt.
  • Vi erbjuder personlig service där våra tolkar/kulturtolkar alltid följer en etiskt och moraliskt riktig profil.
  • Alla uppdragstagare har strikta förbindelser om tystnadsplikt och sekretess.

I rollen som tolk följs alltid enligt kammarkollegiets föreskrift god tolksed för tolkar där sekretess och tystnadsplikt är obligatoriskt. Vi vill bygga en långsiktigt relation med alla våra kunder och där är kommunikation och öppenhet avgörande. Våra tolkar är grundutbildade varav flertalet innehar special kompetens anpassat för vård, skola, habilitering samt övrig offentlig verksamhet. Vi ser våra tolkar / kulturtolkar som vår mest värdefulla tillgång i arbetet att bidra till en ökad integration, kommunikation samt funktion i samhället. Vi åtar oss uppdrag som en traditionell tolkbyrå sällan gör.

Mission

Samhällsnyttiga tjänster på lång sikt

Folkhälsobyrån strävar efter att leverera högkvalitativa & samhällsnyttiga tjänster. Vi är det naturliga valet för alla kommunala, statliga eller privata aktörer som söker kompetent, effektiv och engagerad hjälp, vi vill vara en del av ett bättre samhälle

Vision

Modern leverantör av kvalitativa, innovativa tjänster

Folkhälsobyråns vision är att bli en ledande aktör nationellt inom samhällsnyttiga tjänster. Vi lägger stor vikt vid personutveckling där utbildning och kompetens för individen är avgörande. Vi är ett modern bolag som erbjuder personlig service dygnet runt.

Vi stödjer

Företagsledning

KEN FÄLT

Verksamhetschef ken@folkhalsobyran.se 021-133200