Laddar in

VI KOMMUNICERAR SÅ ATT ALLA FÖRSTÅR

Vi har hjälpt människor att kommunicera över språkliga och kulturella barriärer sedan 1998

Alla våra tolkar kan bokas för plats, via telefon eller video om man så önskar.

Våra höga ambitioner avspeglar sig på flera sätt, och är anledningen till att vi fortsätter utvecklas på Folkhälsobyrån.

  • Vi strävar efter 100% kundnöjdhet där genuin omtänksamhet och bekvämlighet för våra kunder samt personal är vår högsta prioritering.
  • Vi vill att det skall vara enkelt att anlita samt att bli anlitad av Folkhälsobyrån.
  • Vi ser potential där andra ser svårigheter och vi lyckas oftast för att lösa även de svåraste av situationer, ett trevligt bemötande är en norm och samtliga som arbetar för Folkhälsobyrån förväntas agera utifrån detta synsätt.
  • Vi erbjuder personlig service där våra tolkar/kulturtolkar alltid följer en etiskt och moraliskt riktig profil.
  • Alla uppdragstagare har strikta förbindelser om tystnadsplikt och sekretess.

I rollen som tolk följs alltid enligt kammarkollegiets föreskrift god tolksed för tolkar där sekretess och tystnadsplikt är obligatoriskt. Vi vill bygga en långsiktigt relation med alla våra kunder och där är kommunikation och öppenhet avgörande. Våra tolkar är grundutbildade varav flertalet innehar special kompetens anpassat för vård, skola, habilitering samt övrig offentlig verksamhet. Vi ser våra tolkar / kulturtolkar som vår mest värdefulla tillgång i arbetet att bidra till en ökad integration, kommunikation samt funktion i samhället. Vi åtar oss uppdrag som en traditionell tolkbyrå sällan gör.

Mission

Service, Språktjänst och tillväxt

Folkhälsobyrån strävar efter att leverera högkvalitativa språktjänster. Våra moderna tjänster passar alla tillfällen och ligger i framkant jämfört med våra konkurrenter. Vi är det naturliga valet för er som söker personlig, effektiv och engagerad hjälp med kommunikation över språk och kulturbarriärer.

Vision

Modern leverantör av kvalitativa språktjänster

Folkhälsobyråns vision är att bli en ledande aktör nationellt inom språktjänster. Vi lägger stor vikt vid personutveckling där utbildning och kompetens för tolkar är avgörande. Vi är en modern tolkbyrå som erbjuder både traditionell tolkning samt modern kulturtolkning på flertalet språk. Vi vill öka tillgängligheten av tolktjänster och erbjuder därför personlig service dygnet runt.

Vi stödjer

Företagsledning

KENNY PERSSON

Verksamhetschef kenny@folkhalsobyran.se 076-0062085