Laddar in

ÄR DU I BEHOV AV TOLK?

Perfekt, vi har hjälpt människor att kommunicera över språkliga och kulturella gränser sedan 1998
Läs mer Boka tolk

Tolken tolkar allt som sägs i samtalet

Samtliga tolkar på Folkhälsobyrån har grundutbildning i tolkning. Vi vidareutbildar alla våra tolkar och erbjuder ett stort antal interna utbildningar inom specialområden.

Vi anlitar även externa kanaler för vidareutbildning i tolkning. Arbetet som tolk är självklart under sekretess, vi tolkar allt som sägs i samtalet samt är opartiska i vår roll som tolk. Vi tolkar på ett stort antal språk och dialekter inom både privat och offentlig sektor.

Kulturtolken tolkar signaler utifrån ett kulturellt perspektiv

När man pratar olika språk i alla avseenden och saknar ingångar och öppningar i samtalen/åtgärder är kulturtolkarna guld värda. Nep-metoden har stor flexibilitet och bygger på empati och förtroende.

En kulturtolk är en person som har samma språk, ursprung, kultur och tradition som klienten. Kulturtolken tolkar signaler utifrån ett kulturellt perspektiv, har samma referensramar som målgruppen vilket skapar förutsättningar för en bra dialog.

Översättnig

Vi anlitar professionella översättare och translatorer för alla våra översättningar. Vi verkar under samma strikta regler av tystnadsplikt och sekretess som gäller för tolkar. Du kan lita på att vi översätter dokumenten korrekt samt i utsatt tid.

Föreläsningar

Vi föreläser ofta och skräddarsyr innehåll efter ert behov.

Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss

Utökade Tjänster

  • Tolkning med inriktning NEP( neuropsykiatri)
  • Föräldragrupper för gravida
  • Föreläsning om Familj och etnicitet
  • Översättning av dokument
  • Meddelandeförmedling (tex ringa och avboka, boka tider, kalla patienter till besök, mm)
  • Utvärderingar och kartläggningar
  • Projektledning och metodutvecklingar

Kontakta oss