Laddar in

Är du i behov av kulturtolk?

En kulturtolk är en person som har samma språk, ursprung, kultur och tradition som klienten
Läs mer Boka kulturtolk

Kulturtolken tolkar signaler utifrån ett kulturellt perspektiv

När man pratar olika språk i alla avseenden och saknar ingångar och öppningar i samtalen/åtgärder är kulturtolkarna guld värda. Nep-metoden har stor flexibilitet och bygger på empati och förtroende.

En kulturtolk är en person som har samma språk, ursprung, kultur och tradition som klienten. Kulturtolken tolkar signaler utifrån ett kulturellt perspektiv, har samma referensramar som målgruppen vilket skapar förutsättningar för en bra dialog.

Kulturtolken erbjuder en flerdimensionell kunskap

Metodiken vi arbetar med fungerar särskilt väl i svårtolkade och oklara situationer där kommunikationen inte fungerar eller man inte får något tydligt grepp om problematiken. Metoden fungerar oavsett variabler som ålder, kön och etnicitet.

Som kulturtolk har man en friare roll än vad en språktolk har. En Kulturtolk översätter inte ordagrant vad som sägs men kvalitetssäkrar i samtalet och ser till att budskapet når fram.

Enkelt kan man säga att man får både en tolk som översätter och en informatör som ger den kulturella och språkliga aspekten i samtalen och åtgärderna. Kulturtolken erbjuder en flerdimensionell kunskap då de har dubbel kulturkompetens och översätter allt som sägs i ett samtal eller en åtgärd, men inte ord för ord då vissa ord inte finns eller har annan betydelse än vad det har i svenska språket. Allt det sagda i samtalen översätts utifrån den språkliga och kulturella kontexten, med målet att informationen skall förstås av samtliga som deltar i samtalet.

En kulturtolk har språket, den dubbla kultur kompetensen, den fria rollen samt specialkunskaper i till exempel; skolfrågor, habilitering, socialtjänst, barnfrågor, hedersrelaterade frågor, psykiatriska frågor (neuropsykiatriska frågeställningar) särskola, samhällsorientering, sjukvård, myndigheter med mera.

Vem som helst kan inte bli kulturtolk, därför är våra medarbetare noggrant utvalda.

Alla våra tolkar följer Kammarkollegiets tolkföreskrifter för god tolksed
Gå till Kammarkollegiet.se

Föreläsningar

Vi föreläser ofta och skräddarsyr innehåll efter ert behov.

Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss

Utökade Tjänster

  • Tolkning med inriktning NEP( neuropsykiatri)
  • Föräldragrupper för gravida
  • Föreläsning om Familj och etnicitet
  • Översättning av dokument
  • Meddelandeförmedling (tex ringa och avboka, boka tider, kalla patienter till besök, mm)
  • Utvärderingar och kartläggningar
  • Projektledning och metodutvecklingar

Kontakta oss