Laddar in

Vi översätter texter och dokument till de flesta vanligaste förekommande språken

Vi har en pool av översättare att använda för översättning av dokument från samtliga språk. Ni kan lita på att vi översätter texter och dokument med stor noggrannhet och omsorg. Alla översättare och translatorer jobbar efter kammarkollegiets God translatorsed

Nedan kan du se våra olika typer av översättningstjänster och respektive branschområde vi vanligtvis jobbar med.

Facköversättningar
Översättningar gjorda av professionella översättare
Bestyrkta översättningar
Översättning utförd av auktoriserad translator som stämplar den översatta texten och intygar att den stämmer överens med originalhandlingen, läs mer nedan
Textredigering
Grundlig bearbetning och målgruppsanpassning av manus på svenska eller främmande språk
Grafiskt arbete av översatt material
Översatt text läggs in i en grafisk mall med bilder och textanpassning
Språkgranskning
Kontroll av översatt text med hänsyn till ursprungstexten och målgrupp
Korrekturläsning
Kontroll av grammatik, stavning och avstavningar

.

.

Ekonomi

Inom översättning rörande ekonomi hjälper vi våra kunder med översättning av årsredovisningar, presentationer, kontrakt, webbinnehåll, ekonomirapporter m.m. Du kan lita på att informationen blir korrekt översatt när du vänder dig till oss.

Teknik

Inom översättning rörande teknik hjälper vi våra kunder med översättning av bruksanvisningar innehållandes tekniska specifikationer, produktinformation innehållandes tekniska specifikationer m.m. Folkhälsobyrån hjälper dig med översättning inom tekniska områden, såsom bruksanvisningar innehållandes tekniska specifikationer, produktinformation innehållandes tekniska specifikationer m.m.

Juridik

Folkhälsobyrån hjälper dig med översättning av juridiska avtal, kontrakt, domstolshandlingar, stämningsansökningar, överklaganden m.m.

Medicin

Folkhälsobyrån hjälper dig med översättning av recept, produktinformation, forskningsmaterial/underlag, marknadsföringsmaterial, patent, farmaceutiska dokument, sjukintyg, ordinationer m.m.

Naturvetenskap

Folkhälsobyrån hjälper dig med översättning av vetenskapliga rapporter, utbildningsmaterial, patent m.m.

Reklam-, marknadsföring- och informationsmaterial

Folkhälsobyrån hjälper dig med översättning av marknadsföring- och informationsmaterial, såsom broschyrer, presentationer, pressmeddelanden, marknadsundersökningar m.m.

Webbsidor/webbshoppar

Folkhälsobyrån hjälper dig med översättning av texter på hemsidor, allmänna villkor, frakthandlingar, produktinformation, näringsinnehåll m.m.

EU-Dokumentation

Folkhälsobyrån hjälper dig med översättning körkort från ett annat EU-land, ID-kort, visum, pass, betyg, vigselbevis, polisanmälan, sjukintyg m.m.

Försäkringsärenden

Folkhälsobyrån hjälper dig med översättning av försäkringsintyg, försäkringsbevis, personbevis m.m.

.

Begär offert direkt på din översättning!

PLaceringsförfrågan

Vi svarar alltid inom 1 timme på ALLA placeringsförfrågningar

Kontakta oss nu så hjälper vi er.
Kontakta oss

Utökade Tjänster

  • Akutboende/ Korttidsboende
  • Stödboende/ Särskilt boende
  • Skyddat boende
  • Tolkning med inriktning NEP( neuropsykiatri)
  • Föräldragrupper för gravida
  • Föreläsning om Familj och etnicitet
  • Översättning av dokument
  • Meddelandeförmedling (tex ringa och avboka, boka tider, kalla patienter till besök, mm)
  • Utvärderingar och kartläggningar
  • Projektledning och metodutvecklingar

Kontakta oss