Laddar in

Vi erbjuder stöd och skydd när det behövs som mest

Oavsett vem du är, du förtjänar en tillvaro som ger trygghet och skydd. Vi har hjälpt tusentals individer sedan 1998
Läs mer

Skyddade boenden i en trygg och säker miljö

Folkhälsobyrån erbjuder skyddade boenden av varierande grad, beroende på hotbilden och situationen. Alla boenden är egna boenden med självhushåll. Samtliga boenden möjliggör att ta med barn och/ eller husdjur. Bolaget har pedagogisk personal som har specifika kunskaper om barns behov. Folkhälsobyrån samarbetar även med f.d. poliser som undervisar bolagets personal om säkerhet. Folkhälsobyrån har sedan starten 1998 arbetat med heders problematik och hederskultur vilket gett oss en mycket stor inblick i hur utsatta individer kan vara pga. religion, kön, sexuell läggning eller politiskt utsatthet. Bolaget arbetar även med ideella organisationer i syfte att förebygga kriminalitet i vår region. Vi har även lång erfarenhet inom avhoppar verksamhet, att komma från en kriminell miljö är inget problem för oss.

Förstärkta Stödboenden

Stödboende samt träningslägenhet är en boendeform där individen bor själv. Det betyder att klienten själv skall sköta hushållet med stöttning samt stöd av personal. Vi har flera olika typer av stödboenden som anpassas efter individen och hur pass självständig individen är. Planering och stöd finns alltid för den boende där vi skapar rutiner för att på sikt kunna återgå till ett självförsörjande och självständigt liv. Samtliga boenden är fullt utrustade inklusive internet och tv. Personal finns alltid i direkt anslutning till den boende samt även jour dygnet runt. Folkhälsobyrån arbetar på ett strukturerat sätt med tydlig målsättning samt inkluderar individen i planering samt struktur kring sin placering och vardag.

LARO & ÖVRIG MEDICINSK BEHANDLING

Vi kan erbjuda komplett medicinsk behandling så som läkemedels assisterad abstinens behandling, ADHD utredningar, psykos behandling, psykologsamtal, PTSD, beroendeterapuet samt samtal med läkare inför uppstart/ fortlöpande/ avslut av placering. Vi kan även erbjuda kompletta neuropsykiatriska utredningar. Vi behandlar drog utlösta psykoser, samt har utbildade boendestödjare på Arabiska, Engelska, Tigrinja, Somaliska, Kurdiska. Att få information kring sin behandling på sitt hemspråk är en viktig del för oss oavsett vilket språk man har som modersmål.

PLaceringsförfrågan

Vi svarar alltid inom 1 timme på ALLA placeringsförfrågningar

Kontakta oss nu så hjälper vi er.
Kontakta oss

Utökade Tjänster

  • Akutboende/ Korttidsboende
  • Stödboende/ Särskilt boende
  • Skyddat boende
  • Tolkning med inriktning NEP( neuropsykiatri)
  • Föräldragrupper för gravida
  • Föreläsning om Familj och etnicitet
  • Översättning av dokument
  • Meddelandeförmedling (tex ringa och avboka, boka tider, kalla patienter till besök, mm)
  • Utvärderingar och kartläggningar
  • Projektledning och metodutvecklingar

Kontakta oss