Laddar in

ÄR DU I BEHOV AV TOLK?

Perfekt, vi har hjälpt människor att kommunicera över språkliga och kulturella gränser sedan 1998
Läs mer Boka tolk

TOLKEN TOLKAR ALLT SOM SÄGS I SAMTALET

Samtliga tolkar på Folkhälsobyrån har grundutbildning i tolkning samt flertalet inom specialområden så som sjukvård, skola och myndighet.

Arbetet som tolk är självklart under sekretess, vi tolkar allt som sägs i samtalet samt är opartiska i vår roll som tolk. Vi tolkar på ett stort antal språk och dialekter inom både privat och offentlig sektor.

TOLKENS ROLL I SAMTALET

Vi erbjuder tolkning på plats där det behövs. Vi har tolkar att tillgå för de flesta tillfällen och för de flesta språken dygnet runt. Våra tolkar kan anpassa sig efter tolkanvändarens behov och är trygga och bekväma i sin yrkesroll.

Vi tolkar allt som sägs i samtalet och agerar opartiskt genom hela besöket. Vid möjlig jävsituation gör vi tolkanvändaren uppmärksam på detta och avstår självklart uppdraget om så behövs. Vi agerar alltid efter god tolksed och tolkar hela den bokade tiden om inte annat anges.

Vi erbjuder även telefontolkning som ett komplement till kontakttolkning. Tolkanvändaren ringer upp tolken via telefon och tolkar allt som sägs genom telefonen. Denna metod av tolkning är extra lämplig för tolkningar på glesbygd eller vid avvikande tider på dygnet.

Alla våra tolkar följer Kammarkollegiets tolkföreskrifter för god tolksed
Gå till Kammarkollegiet.se

Föreläsningar

Vi föreläser ofta och skräddarsyr innehåll efter ert behov.

Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss

Utökade Tjänster

  • Tolkning med inriktning NEP( neuropsykiatri)
  • Föräldragrupper för gravida
  • Föreläsning om Familj och etnicitet
  • Översättning av dokument
  • Meddelandeförmedling (tex ringa och avboka, boka tider, kalla patienter till besök, mm)
  • Utvärderingar och kartläggningar
  • Projektledning och metodutvecklingar

Kontakta oss