Laddar in

ÄR DU I BEHOV AV TOLK?

Perfekt, vi har hjälpt människor att kommunicera över språkliga och kulturella gränser sedan 1998
Läs mer Boka tolk

KULTURTOLK

Kulturtolken tolkar språk och signaler utifrån ett kulturellt perspektiv, och har samma referensramar som klienten vilket skapar förutsättningar för en bra dialog. 

En Kulturtolk har språken, den dubbla kulturkompetensen samt specialkunskaper. När man pratar olika språk i alla avseenden och saknar ingångar och öppningar i samtalen/åtgärderna är en Kulturtolk en otrolig tillgång för klienten. Tystnadsplikt och sekretess gäller precis som för en vanlig traditionell tolk.

TOLKEN TOLKAR ALLT SOM SÄGS I SAMTALET

Samtliga tolkar på Folkhälsobyrån har grundutbildning i tolkning samt flertalet inom specialområden så som sjukvård, skola, myndighet och socialtjänst.

Arbetet som tolk är självklart under sekretess, vi tolkar allt som sägs i samtalet samt är opartiska i vår roll som tolk. Vi tolkar på ett stort antal språk och dialekter inom både privat och offentlig sektor.

TOLKENS ROLL I SAMTALET

Vi erbjuder tolkning på plats där det behövs. Vi har tolkar att tillgå för de flesta tillfällen och för de flesta språken dygnet runt. Våra tolkar kan anpassa sig efter tolkanvändarens behov och är trygga och bekväma i sin yrkesroll.

Vi tolkar allt som sägs i samtalet och agerar opartiskt genom hela besöket. Vid möjlig jävsituation gör vi tolkanvändaren uppmärksam på detta och avstår självklart uppdraget om så behövs. Vi agerar alltid efter god tolksed och tolkar hela den bokade tiden om inte annat anges.

Vi erbjuder även telefontolkning samt videotolkning som ett komplement till kontakttolkning. Tolkanvändaren ringer/ kopplar upp tolken via telefon eller dator och tolkar allt som sägs genom denna. Dessa metoder av tolkning är extra lämplig för tolkningar på glesbygd eller vid avvikande tider på dygnet.

Alla våra tolkar följer Kammarkollegiets tolkföreskrifter för god tolksed

Gå till Kammarkollegiet.se

PLaceringsförfrågan

Vi svarar alltid inom 1 timme på ALLA placeringsförfrågningar

Kontakta oss nu så hjälper vi er.
Kontakta oss

Utökade Tjänster

  • Akutboende/ Korttidsboende
  • Stödboende/ Särskilt boende
  • Skyddat boende
  • Tolkning med inriktning NEP( neuropsykiatri)
  • Föräldragrupper för gravida
  • Föreläsning om Familj och etnicitet
  • Översättning av dokument
  • Meddelandeförmedling (tex ringa och avboka, boka tider, kalla patienter till besök, mm)
  • Utvärderingar och kartläggningar
  • Projektledning och metodutvecklingar

Kontakta oss