Laddar in

ÄR DU I BEHOV AV TOLK Västerås?

Perfekt, vi har hjälpt människor att kommunicera över språkliga och kulturella gränser sedan 1998
Läs mer Boka tolk Västerås

Behöver du en tolk i Västerås?

Folkhälsobyrån har funnits i Västerås sedan 1998. Vi hjälpt människor att kommunicera över språkliga och kulturella barriärer dygnet runt sedan dess.

Alla våra tolkar har grundutbildning i tolkning och flertalet har kompetens inom specialområden som t.ex. sjukvård, skola och myndighet. Hos oss kan du även boka en kulturtolk d.v.s. en person som har samma språk, ursprung, kultur och tradition som klienten.

Boka tolk i Västerås

Vi erbjuder tolkning på plats i Västerås för de flesta tillfällen och för de flesta språken dygnet runt. Våra tolkar kan anpassa sig efter tolkanvändarens behov och är trygga och bekväma i sin yrkesroll. Vi tolkar allt som sägs i samtalet och agerar opartiskt genom hela besöket. Vi agerar alltid efter god tolksed och tolkar hela den bokade tiden om inte annat anges.

Tolk i Västerås för speciella tjänster

Vi ser våra tolkar som vår tillgång i arbetet att bidra till en ökad integration, i Västerås. Hos oss kan du boka tolk för uppdrag som en traditionell tolkbyrå sällan gör som t.ex.:

∙ Tolkning med inriktning NEP (neuropsykiatri)
∙ Föräldragrupper för gravida
∙ Föreläsning om familj och etnicitet
∙ Meddelandeförmedling (boka tider, kalla patienter till besök m.m.)9oiii 0+zö’
∙ Utvärderingar och kartläggningar
∙ Projektledning och metodutvecklingar

Hur lång tid innan måste jag boka en tolk i Västerås?

Vi vet att behovet att boka tolk ofta uppkommer akut. Vi strävar efter att tillsätta alla tolkförfrågningar inom kortast möjliga tid, dygnet runt. Bokar du tolk inom 24 timmar krävs en bokning per telefon.

Varför ska jag boka tolk hos Folkhälsobyrån?

Folkhälsobyrån i Västerås vänder sig till både offentlig och privat sektor. Vi har hjälp många klienter i genom åren och vår ambition är att leverera den mest kompetenta språktjänsten i Västerås. Vår ledning har både utbildning, kunskaper och erfarenhet av folkhälsoarbete med fokus på migrations-och integrationsprocesser.

Alla våra tolkar följer Kammarkollegiets tolkföreskrifter för god tolksed
Gå till Kammarkollegiet.se